Nepal 2010 blev oktober 2012 godkendt af SKAT som velgørende forening der kan modtage gaver, arv og donationer fra private såvel som fra virksomheder, hvorved disse opnår fuld fradragsret for beløb doneret til os.

Dette sker efter ligningslovens §§ 8 A og 8 D samt § 12 stk. 3.

Max-grænsen for fradrag af donationer og gaver er i 2020 maximalt på 16.600 kr.

  • Man får automatisk fradrag, hvis man samtidig med indbetalingen oplyser cpr-nr. og for firmaer CVR-nr.
  • Der opnås fradrag for alle beløb, du donerer til Nepal 2010.
  • Kontingenter og varekøb er ikke fradragsberettiget.

Særlige regler for gavebreve, arv og testamenter

Et gavebrev er en aftale om at støtte med et fast beløb i mindst 10 år. Man vælger selv, om man vil støtte med et fast månedligt beløb eller en fast procentdel af sin indkomst. Man kan dog maksimalt fradrage 15 % af sin samlede indkomst – dvs. den personlige indkomst og evt. positiv kapitalindkomst. Dog vil man højst kunne opnå fradrag for max. 16.600 kr. i 2020, uanset indkomsten størrelse. Hele det årlige beløb skal være indbetalt og registreret senest den 31. december.

Nepal2010 er en af de organisationer man kan testementerer til uden, at der skal betales arveafgift og stadig kan man tilgodese sine normale arvinger. Vi skal henvise tilflg. link: Arv til velgørende organisationer – Hvad er 30 %-reglen? (legaldesk.dk) som beskriver dette på en enkelt og letforståelig måde.

For firmaer eller virksomheder

Hvis bidrag ydes på vegne af et firma, kan der også opnås fradrag. Man skal så blot oplyse firmaets CVR-nr. i stedet. Reglerne for fradrag er de samme for firmaer, som for privatpersoner.

MOBILEPAY

 

 

Donationer/betalinger modtages på MobilePay nr.: 87 35 33

Ved betaling af medlemsskab oplys venligst de 4 første ciffer af dit nummer = dit medlemsnr.

SMS

 

 

Send; Nepal til 1231 så støtter du os med 50 kr. hver gang

(Dette betyder mad for ét skolebarn en hel uge)

BANK

 

Ved overførelse på under 200 DKK benyt venligst reg.nr. 7780 konto nr. 194 2010
Ved overførelser på over 200 DKK benyt venligst reg.nr. 7780 konto nr. 190 4119
NB. Ønskes fradragsretten udnyttet skal CPR./CVR-nr. oplyses ved indbetalingen

Facebook