Skip to main content

Historien bag

Den 1. januar 2010 blev min datter og jeg enige om, at vi ville gøre noget for de 1000’vis af børn der har levevilkår, vi simpelthen ikke forstår her i Danmark. 

Inspirationen kom fra en udsendelse i TV der gjorde et meget stort indtryk på os, hvorefter vi ville lave et projekt der kunne gøre en forskel for børn et eller andet sted i verden. Valget faldt nærmest ved et tilfælde på gadebørnene i Nepal, hvor børn ikke bare lever et kummerligt liv, men som heller ikke har udsigt til nogen lys fremtid – altså med mindre der sker et mirakel for dem.

Det er det mirakel vi, med Nepal 2010 forsøger at tilbyde bare nogle af de mange børn der lever på og af gaden i Nepal og herved bringe håbet tilbage hos disse børn.

Vi blev enige om, at “Nepal 2010” skulle være en forening, hvis overordnede mål, var at hjælpe skoler/herberg med udsatte børn, og herved give dem en “ny” chance de normalt ikke ville få.

Vi opdagede hurtigt, at børn der ikke havde mulighed for skolegang, meget ofte endte på gaden og af samme grund kom projektet også til at omhandle de børn, der var i potientiel fare for netop at ende på gaden.

Nepal 2010 skulle overvejende beskæftige sig med forebyggende arbejde ved, at lave en opsøgende/afhjælpende indsats på skoler, der kunne fastholde deres elever samt støtte de skoler der ville arbejde efter de principper vi ønsker at fremme.

Vi var heldige, at en hel del synes om ideen fra start af, men ved skæbnens ironi skete der forfærdelige ting rundt om i verden, der desværre også fjernede fokus fra den planlagte promovering af vores projekt i startfasen.

Det betød at det blev meget svært at tiltrække sponsorer, medlemmer og donationer, som blev låst af den massive dækning som andre begivenheder fik og derfor blev pressen en partner, vi desværre aldrig rigtig fik et samarbejde i gang med.

Vi kæmpede dog ufortrøden videre. Flere og flere fandt sympati for vores projekt og en del musikere, skuespillere og andre personligheder begyndte også at tilbyde deres hjælp. Dette blev vendepunktet, at vi pludselig fik denne håndsrækning og opmærksomhed fra alle disse mennesker med hjertet rette sted - vi kan stadig ikke takkes dem nok.

Efter nogle spæde tiltag med koncerter og andre events, fik vi pludselig foræret en introfilm om projektet og den var utvivlsomt med til at åbne døre bl.a. til en landsdækkende dagligvarekæde, som var med til at give os en beskedne startkapital, som desværre en blevet “spist op” efter vores massive deltagelse i katastrofen i Nepal 25. april 2015 og i 10 måneder herefter.

Vi har opnået at blive en anerkendt NGO i både Danmark og Nepal samtidig med, at vi har fået særdeles kompetente samarbejdspartnere i Nepal. Vi arbejder fortsat for at få vores helt egen skole, der kan tage imod gadebørn og børn af fattige forældre fra Kathmandu og omegn, men vi mangler stadig det store gennembrud, at en fond eller to er så fremsynet, at de kan se de epokegørende principper og den nytænkning der ligger bag Nepal 2010's arbejder, set i forhold til hvad mange andre organisationer gør, på en mere traditionel måde.

Vi håber selvfølgelig på, at historien og eventyret fortsætter, således at det bliver muligt for os, at hjælpe endnu flere børn end dem vi allerede har hjulpet. Vores resultater viser da også, at vi er på rette vej og efter at have eksisteret siden 1. januar 2010 er vi stadig på vej. Lad vores 10 års jubilæumsår blive starten på et nyt 10-års eventyr for os, men også for de mange børn i Nepal der har brug for vores hjælp.

Vi skal opfordre alle til, at støtte op om os nu og i de kommende år fremover.

Kærligste hilsner, Namaste og tak for din opmærksomhed
"Fibbe" & Tommy (Formand)

MOBILEPAY

mobilepay nepal

Donationer/betalinger modtages på MobilePay nr.: 87 35 33

Ved betaling af medlemsskab via MobilePay oplys venligst de 4 første ciffer af dit nr. og gerne din e-mail.

 

BANK

Ved overførelse på under 200 DKK benyt venligst reg.nr. 7780 konto nr. 194 2010

Ved overførelser på over 200 DKK benyt venligst reg.nr. 7780 konto nr. 190 4119

NB. Ønskes fradragsretten udnyttet skal CPR./CVR-nr. oplyses ved indbetalingen

PAYPAL

Donér 100 DKK

 


Donér 500 DKK

 


Donér 300 DKK

 


Valgfrit beløb pr. måned!