Skip to main content

Generalforsamling

Referat fra ordinære Generalforsamling 24.03.22

Generalforsamling blev i sidste øjeblik flyttet fra Hellerup Kirke til Skovshoved Havn pga. for få tilmeldinger inden den fastsatte frist 17. marts 2022.

På mødet bød formanden velkommen til de få trofaste medlemmer der var mødt frem samt til bestyrelsen hvor kun Sofie pga. arbejde var blevet forhindret. Først fremmødte Jørgens Thomsen blev spurgt og indvilligede i at være dirigent, hvorefter han overtog styringen og gik frem efter den udsendte dagsorden ved at konstatere at forsamlingen var varslet og lovligt indkaldt.

Dagsordenen ifølge vedtægterne er:

Valg af dirigent (Jørgens Thomsen enstemmigt)

Godkendelse af dagsorden (enstemmig vedtaget)

Bestyrelsens beretning

Formanden fik ordet og gjorde i korte vendinger rede for det forgangne år og henviste i det store hele til allerede udsendte årsberetning. Beretningen blevet taget til efterretning og enstemmigt vedtaget. Det blev herunder oplyst at vi i år får assistance af næstformanden på Folkemødet der foregår på Bornholm i juni hjælp til vores tour rundt i Danmark og kunne oplyse at et par medlemmer

Godkendelse af regnskabet for forgangne kalenderår

For første gang har vi et pænt overskud hvoraf indsamlingsdelen vil blive overført til vores skolebørn i Nepal i starten af april når formanden efter 2½ års fravær møder børn, skoler og partnere. Der var ingen spørgsmål til regnskabet som herefter blev enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af kontingentstørrelse (enstemmigt vedtaget som uændret)

Indkomne forslag (ingen forslag modtaget)

Valg af bestyrelse (genvalgt til alle nuværende bestyrelsesmedlemmer)

Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden hvorefter årets Generalforsamling 2022 sluttede.

Vedtægter 22, referatet fra Generalforsamling 22 , budget 22, årsberetning 21, regnskabet 21 kan ses og downloades på hjemmeside under; Publikationer

Vi skal sammen med referatet igen opfordre alle om at når man betaler medlemskabet og gerne senest februar at dette sker på Reg.nr.: 7780 konto 194 2010 og alle betalinger over 200 altså donationer benytter Reg.nr.: 7780 konto 190 4119 og samtidig skal vi ligeledes opfordre alle til at blive støttemedlemmer som er 300 pr. som vil betyde at vores energi for at opnå den altafgørende notifikation som fradragsberettiget forening som har stor betydning for vores muligheder i forhold til fonde offentlig såvel som private.

Vi skal heller ikke glemme at takke jer alle af hjertet for støtte I endnu engang gav os i 21.

 

Afslutningsvist skal vi informere om de steder man kan se vores nye udstilling i år. Vi skal endnu engang opfordre alle til at fortælle familien, venner, kollegaer og bekendte om vores forening med opfordring til at blive medlem 100/300 og/eller donere for selvom der er en rig der raser lige rundt om hjørnet og gud forbyde at den fortsætte meget længere, så har vores nepalesiske børn stadig brug for den støtte vi kan give dem.

Vi kan stadig godt bruge frivillige også selvom det i år ser bedre ud end det har gjort tidligere.

Har man mulighed for at deltage i vores sommer-tour så send os en mail.

Vi dukker op ved disse begivenheder:

Kulturnatten Nyborg 20. maj

Folkemødet Allinge/Bornholm 15-18. juni

Thy Rock Thisted 24-25. juni

Samsø Festivalen Ballen 20-23. juli

Bork Havn Festival Hemmet 3-6. august

Alle ønskes et godt og lykkebringende 2022, hvor vi håber at se rigtig mange af jer.

Med venlig hilsen/With warm regards

 

 

På bestyrelsens vegne  

Tommy Legène Jørgensen - formand

Springbanen 31

2820 Gentofte, Denmark

Mobil DK: +45 4057 5760

MOBILEPAY

mobilepay nepal

Donationer/betalinger modtages på MobilePay nr.: 87 35 33

Ved betaling af medlemsskab via MobilePay oplys venligst de 4 første ciffer af dit nr. og gerne din e-mail.

 

BANK

Ved overførelse på under 200 DKK benyt venligst reg.nr. 7780 konto nr. 194 2010

Ved overførelser på over 200 DKK benyt venligst reg.nr. 7780 konto nr. 190 4119

NB. Ønskes fradragsretten udnyttet skal CPR./CVR-nr. oplyses ved indbetalingen

PAYPAL

Donér 100 DKK

 


Donér 500 DKK

 


Donér 300 DKK

 


Valgfrit beløb pr. måned!