Den 1. januar 2010 blev min datter og jeg enige om, at vi ville gøre noget for de 1000’vis af børn

Børn under levevilkår, vi simpelthen ikke forstår i Danmark.

 

Inspirationen kom efter en udsendelse i TV der gjorde et stort indtryk på os hvorfor vi ville lave et projekt der kunne gøre en forskel for børn et eller andet sted. Valget faldt ved et tilfælde på gadebørnene i Nepal, hvor børn ikke bare lever et kummerligt liv, men som heller ikke har udsigt til nogen lys fremtid – altså med mindre der sker et mirakel for dem. Det er det mirakel vi, med Nepal 2010, ville forsøge at tilbyde bare nogle af de mange børn der lever på gaden i Nepal.

 

Vi aftalte at “Nepal 2010” skulle være en forening, hvis overordnede mål var at bygge skoler/herberg for udsatte børn, og derved give dem en “ny” chance de ellers ikke ville få.

 

Vi fandt hurtigt ud af, at børn der ikke havde mulighed for skolegang meget ofte endte på gaden og derfor kom projektet også til at omhandle de børn, der var i potientiel fare for netop at ende på gaden. Projektet skulle derfor overvejende beskæftige sig med det forebyggende arbejde, men også lave en opsøgende og afhjælpende indsats for skoler der kunne fastholde deres elever samt støtte skoler der ville arbejde efter de principper vi ønsker at fremme.

 

Vi var heldige, at en del folk synes om ideen fra start, men ved skæbnen skete der forfærdelige ting rundt om i verden, der desværre også fjernede fokus fra den planlagte promovering af vores projekt i startfasen. Det betød at det var umådelig svært at tiltrække sponsorer, medlemmer og donationer, som blev låst af den massive dækning som andre aktuelle begivenheder fik og derfor blev pressen en partner vi aldrig rigtig fik et samarbejde i gang med.

 

Vi kæmpede dog ufortrøden videre. Flere og flere sympatisører viste sig og en del musikere, skuespillere og andre personligheder begyndte langsomt også at tilbyde os deres hjælp.
Jeg er overbevist om, at dette blev vendepunktet for os, at vi pludselig fik denne håndsrækning og opmærksomhed fra alle disse rare mennesker.

 

Efter nogle spæde tiltag med koncerter og andre events fik vi pludselig foræret en film om projektet og den var utvivlsomt med til at åbne døre bl.a. til en landsdækkende dagligvarekæde, som var med til at grundlægge den beskedne formue vi råder over i dag, men som desværre også er så godt som “spist op” efter vores massive deltagelse i katastrofen i Nepal 25. april 2015 og månederne fremefter frem til idag.

 

Vi er en anerkendt NGO i både Danmark og Nepal. Vi har fået et samarbejde med særdeles kompetent samarbejdspartnere og arbejder stadig for at få vores helt egen skole parat til at tage imod gadebørn og børn af fattige forældre fra Kathmandus omegn, men vi mangler stadig det store gennembrud og at en fond eller to er fremsynet nok til at kunne se det epokegørende i det vi gør og at principperne i projekter er nytænkning i forhold til hvad andre organisationer gør, som stadig er en mere traditionel måde at hjælpe på.

 

Vi håber selvfølgelig, at historien og eventyret fortsætter, således at det bliver muligt for os, at hjælpe endnu flere børn end dem vi allerede har hjulpet.
Vores resultater viser da også, at vi er på rette vej efter at have eksisteret siden 2010.

 

Vi håber at rigtig mange vil støtte os nu og i de kommende år fremover.

 

Kærligste hilsner og tak for din opmærksomhed
Tommy Legène Jørgensen, Formand for Nepal 2010

Stifteren Tommy og datteren Fie

Seneste aktiviteter

23 mar 2018;
03:00PM - 06:00PM
info (Vanløse)
24 mar 2018;
03:00PM - 06:00PM
info (KBH. NV)
27 mar 2018;
07:00PM - 09:00PM
Generalforsamling (Gentofte)
29 mar 2018;
03:00PM - 06:00PM
info (KBH. SV)
30 mar 2018;
03:00PM - 06:00PM
info (Hvidovre)

Facebook