Gør gadebørn til glade børn!

Ord overflødige - Handling tæller!

Præsentation

"Nepal 2010" er et non-profit, non-politisk og et non-religiøst CSR-projekt, en forening hvis mål er, at bygge skoler og herberg for udsatte børn i Nepal. Det gælder både dem der lever på og af gaden, men også dem hvis forældre ikke har råd til, at give dem en ganske almindelig skolegang, så disse børn potentielt er i fare for, at ende som gadebørn.
Det skal oplyses at antal af gadebørn er nærmest eksploderet siden jordskælvene der ramte Nepal den 25. april og ganske mange børn lider også under den politiske krise der er pga. olieembargo fra nabolandet Indien, betyder at Nepal reelt befinder sig på randen af en hungersnødskatastrofe, som især rammer børnene.

Det er her at du har en helt afgørende rolle at spille og hvor du kan gøre en væsentlig forskel for rigtig mange børn, at være med til at;
"Gøre gadebørn til glade børn"

Nepal 2010 er et konkret velgørenhedsprojekt 100 % styret af frivillige, således, at du kan være sikker på, at alle indkomne beløb for hovedparten, bruges på det der er projektets formål; at bygge skoler og herberg, som start på en række andre tiltag vi har udført de sidste 6 år, bl.a. har vi hjulpet med at restaurere skoler og yde bistand til at forbedre forholdene for både elever og lærerne f.eks. hjælp til husleje, skolematerialer, uniformer samt enkeltstående anskaffelser fra et nyt køkken til computere og andre forbedringer.

Dette er et meget vigtig budskab for os at få ud, men mindst lige så vigtigt er det, at vi også lever op til denne målsætning.
Det er nemlig vores garanti til dig for, at uanset om det er 50, 100 eller 10.000 kr. du bidrager med, bliver dine penge brugt til det du forventer vi bruger dem på, nemlig; at bygge skoler og herberg for udsatte børn i Nepal.

På de følgende sider kan du derfor hente mange nyttige informationer om projektet og om hvordan du støtter os, samtidig med at du kan følge med i hvordan vores delprojekter skrider frem.

Ønsker man yderligere oplysninger, kan man enten via "Publikationer" se mere om os, ligesom man er altid velkommen til at kontakte os direkte via vores "Kontakt".

Vi skal selvfølgelig opfordre alle til at Bliv medlem, for tilsammen kan vi gøre en væsentlig forskel for rigtig mange børn i et af verdens allerfattigste lande.

Vi håber selvfølgelig at du og dem du kender vil være med til at støtte Nepal 2010.

På forhånd tak,

Med venlig hilsen
Sofie & Tommy Legène Jørgensen
Nepal 2010